GDPR

Information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänt

Vi på Söberg&Söderströms rör AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vänligen läs denna information om hur vi behandlar dina uppgifter och hör gärna av dig om du har några frågor.

De företags- och personuppgifter vi behandlar och lagrar är följande:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, epost ev. kontaktpersoner.
Identifikationsnummer dvs. personnummer och/eller organisationsnummer.
Fastighetsbeteckning och lägenhetsbeteckning ( för ev. ROT avdrag)
Orderinformation såsom ordernummer, beställda tjänster, produkter, pris, och köphistorik.
Betalningsuppgifter såsom belopp, betalningssätt och betalningshistorik.
Korrespondens och annan information, såsom förfrågningar, offerter, fakturor, order, tidsbokningar, garantier och serviceåtaganden.

Varför vi lagrar denna information

För att kunna hantera beställningar och köp samt uppfylla våra åtagande till dig behöver vi kunna identifiera dig, bekräfta din beställning, boka in tider med dig, säkerställa din fastighetsbeteckning, och hantera betalningar från dig. Vidare behöver vi också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera våra åtagande vid reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster.

Vår dataskyddspolicy:

De person- och företagsuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, bytas eller delas med andra företag utan ditt samtycke.

Undantag;

Speditörer: för att kunna möjliggöra leverans av varor kommer fraktbolag behöva ta del av leveransadress och ev. kontaktperson.
Tillverkare, leverantörer och distributörer av produkter/tjänster som vi säljer för att få hjälp med supporttjänster såsom garanti, reparation och service.
Samarbetspartner för att kunna hantera beställningar/köp/garantier som vi avtalat om.
Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver behandling. Lagringsperioden beror på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas.
Därutöver kan vi komma att spara uppgifter längre för att om det behövs fastställa eller göra gällande rättsligt anspråk.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har av dig. Önskar du exakt information om vilka personuppgifter vi lagrar, vill begära ändring eller radering så är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 0158-136 60 eller epost info@rorhuset.se.

Var lagrar vi dina personuppgifter och hur skyddar vi dom?

Vi har vidtagit organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning eller olämpliga utlämnanden. Detta genom tex backup, brandväggsskydd, behörighetskontroll och uppföljningsrutiner.