Comfort & BRIS

Att samarbeta med Bris innebär för oss på Comfort att vi gör skillnad för barn både på lång och kort sikt.

Tillsammans med Bris kan vi göra det möjligt:

  • För fler barn och unga ges möjligheten till ett direkt och professionellt stöd av en kurator.
  • Att erbjuda barn i en särskilt utsatt situation stöd av Bris i stödgrupper.
  • Att erbjuda vuxna stöd och kunskap i frågor rörande barn via Bris vuxentelefon.
  • Att stärka barnets rättigheter genom bland annat nya lagar, tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser.

Läs mer på BRIS